Update CoviD19

Zoals eerder afgesproken houden wij jullie op de hoogte over de toestand voor de komende maanden.

Waarschijnlijk hebben jullie de aangekondigde nieuwe maatregelen gehoord of gelezen van de Nationale Veiligheidsraad. De toestand wordt maar mondjesmaat wat losser voor de vrijetijdsbesteding.
Wat het Vesparijden betreft, vertoeven we nog altijd in het ongewisse. Meer nog, zelfs al mogen we een ritje doen, het zal zeker niet in groep kunnen gebeuren. En al mogen we rijden dan nog kunnen we niet even stoppen voor een koffie of iets fris. De herneming van de horeca zal ten vroegste op 08 juni 2020 zijn en dan moet alles nog volgens plan verlopen.

Het bestuur heeft dan ook besloten om alle geplande VCR-organisaties tot eind augustus 2020 te annuleren.
Dit betekent dat we, met spijt in het hart, de Roeselrit op zondag 05 juli 2020 ook niet zullen organiseren. Het is nog helemaal niet zeker dat we iets kunnen organiseren, laat staan de manier waarop.
Daarom denken we dat het beter is om onze reeds geleverde inspanningen te sparen voor de organisatie in 2021.


Maar …. van zodra we groen licht krijgen, is het de bedoeling om Vesparitjes te organiseren. Dit kan zowel tijdens de week als in het weekend zijn.
We spreken dan van “pop-up” ritjes. Dit zal zowel via mail als Facebook gecommuniceerd worden. Laat ons hopen dat we dit snel kunnen doen!

Een volgende nieuwe berichtgeving voorzien we ergens rond 18 mei 2020.

Hou de moed erin en blijf vooral gezond!

Het VCR-Team.