Update Covid-19 08/06/2020

Beste leden,

Na een maand mei vol van onduidelijke richtlijnen wat betreft ons Vesparijden, is er nu wel degelijk enige duidelijkheid gekomen.

Het was voor het bestuur dan ook vrij moeilijk om de correcte info te bezorgen. Het bestuur was dan ook van mening om liever geen info te verstrekken dan foutieve of verwarrende.

Er mag dus in groep gereden worden, met maximum 20 Vespa’s waaronder 1 wegkapitein. Mogelijks kan het aantal later nog bijgesteld worden.
Laat het voor iedereen duidelijk zijn dat de wegkapitein als verantwoordelijke wordt aangesteld. Hij/zij moet er op toezien dat de richtlijnen/maatregelen moeten worden nageleefd.

De bestuursleden hebben reeds de nieuwe situatie onder de loep genomen. Omdat de horecazaken terug open gaan zijn vanaf maandag 08 juni, verandert dit ook voor de Vesparitten.

Ons eerste initiatief zijn onze woensdagavondritjes. Deze gaan opnieuw van start en zullen via onze besloten Facebookpagina aangekondigd worden.
Een laatste update wordt om 18.00u geplaatst. Het spreekt voor zich dat het weer hier een grote rol in speelt.

Dit betekent dat in principe iedere woensdagavond een ritje kan doorgaan. Bij een opkomst van meer dan 20 personen, zal er in twee groepen gereden worden.
Beide groepen rijden hetzelfde traject maar dit met een tijdsverschil van 5 minuten.

OPGELET !!! De aanwezige Vesparijders MOETEN lid zijn van Vespaclub Roeselare. Dit is een maatregel die opgelegd is door de Nationale Veiligheidsraad.

Verder zal het bestuur zich heel binnenkort beraden wat we als club kunnen organiseren in de komende maanden. Dat het niet zal en kan zijn zoals vroeger is allicht gekend.

Tot eind augustus zal er geen enkele officiële Vesparit doorgaan, zowel niet van Vespaclub Roeselare als andere Vespaclubs. We kiezen dan vooral voor de “pop-up” ritten die zullen doorgaan bij mooi weer.

Het bestuur zal zich nu informeren wat we kunnen en mogen doen.

We mogen reeds veel in vergelijking met de beginsituatie in maart maar de regel van social distancing – een 1,5 m afstand – blijft van toepassing !!!
We vragen dan ook dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt.