Geannuleerde ritten

Wat vorige maand nog als een sprankeltje hoop werd aanzien, werd meteen
teniet gedaan met een milde lock down. We gaan pas de laatste week van april te weten komen wat de maand mei ons zal kunnen bieden. Ondertussen moeten de clubs hun organisatie annuleren of verplaatsen. Ook wij als club moeten deze situatie ondergaan en moeten enkele ritten annuleren.

Zo worden, met spijt in het hart, volgende ritten geannuleerd wegens de gekende Coronasituatie:

*       de openingsrit op zondag 11 april 2021
*       de 1ste cateringsrit op zondag 02 mei 2021
*       de Classicrit op zondag 06 juni 2021

Vooral de laatste 2 ritten gaan gepaard met de opening van cafés en
restaurants. En dat is nog heel onzeker zodat de voorbereidingen daarvoor
helaas niet kunnen.

Zie kalender 2021