Privacy Policy

Doel van de website

De website (www.vespaclubroeselare.be) is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de werking en het beleid van Vespaclub Roeselare vzw.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor één persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridische advies of als een equivalent daarvan beschouwen.

De inhoud van de website (de links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door Vespaclub Roeselare aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Bij gebruik van Vespaclub Roeselare.be zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Vespaclub Roeselare besteedt grote zorg aan de inhoud van deze website en streeft ernaar dat dat de ter beschikking gestelde informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks de voortdurend geleverde inspanningen kan de club niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de club de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de webmaster (e-mail: tom@vespaclubroeselare.be).

Vespaclub Roeselare spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Vespaclub Roeselare kan echter niet garanderen dat de website www.vespaclubroeselare.be volledig vrij van onderbeking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

Vespaclub Roeselare kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen aan programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s.

De verzameling van persoonsgegevens & Privacy

De Vespaclub Roeselare hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Hoewel de meeste informatie op of via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd (online enquêtes, inschrijvingen voor evenementen, opsturen van documenten, bij reactie- of vragenformulieren). In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

De Vespaclub Roeselare geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening te realiseren. 
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. 
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend. 
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. 
  • Hiertoe kunt u contact opnemen met de webmaster via het contactformulier van onze website. 
  • Vespaclub Roeselare treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat door derden misbruik zou gemaakt worden van de door u bekend gemaakte persoonlijke gegevens. 

Geschillen

Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd.