Ladies on tour

Beste Ladies,
Wij nodigen jullie graag uit op onze eerste “Ladies on tour” namiddag rit die doorgaat op zondag 20 juni 2021.
We verzamelen om 13u30 aan ons lokaal in Beveren en tijdens onze rit voorzien we een stop waar we iets kunnen nuttigen.
Rond ongeveer 17u30 zijn we terug aan het lokaal in Beveren.
Graag inschrijven voor vrijdag 18 juni 2021, deelname is gratis.

Groeten van de Vespa LadiesMartine, Patricia en Lindsey

Nota: Respecteer de corona maatregelen, voorzie een mondmasker
(Rit enkel voor rijdende VCR-dames)

Inschrijven kan door onderstaand formulier in te vullen

Geannuleerde ritten

Wat vorige maand nog als een sprankeltje hoop werd aanzien, werd meteen
teniet gedaan met een milde lock down. We gaan pas de laatste week van april te weten komen wat de maand mei ons zal kunnen bieden. Ondertussen moeten de clubs hun organisatie annuleren of verplaatsen. Ook wij als club moeten deze situatie ondergaan en moeten enkele ritten annuleren.

Zo worden, met spijt in het hart, volgende ritten geannuleerd wegens de gekende Coronasituatie:

*       de openingsrit op zondag 11 april 2021
*       de 1ste cateringsrit op zondag 02 mei 2021
*       de Classicrit op zondag 06 juni 2021

Vooral de laatste 2 ritten gaan gepaard met de opening van cafés en
restaurants. En dat is nog heel onzeker zodat de voorbereidingen daarvoor
helaas niet kunnen.

Zie kalender 2021

Update Covid-19 09/03/2021

Na het overlegcomité van vorige vrijdag werd beslist dat het is toegestaan om buiten te sporten in groepen van 10. Dit houdt dus in dat er in groepen van 10 gereden mag worden.

Er wordt wel aan iedereen gevraagd om tijdens de rustpauzes altijd de afstand te bewaren en de algemene coronaregels te respecteren! (Mondmasker, social distancing)

bron: www.motorsportvlaanderen.be

Kalender 2021

We zijn het jaar 2021 vol goede moed gestart! Toch is het moeilijk om nu al een goed beeld te schetsen wat we gaan kunnen organiseren de komende maanden.

Maar, indien de toestand het toelaat, doen we er alles aan om de onze organisaties te laten doorgaan. Hetzij in normale omstandigheden of als Corona-proof.

Het bestuur kondigt voor 2021 een gevarieerd programma aan.
Indien we door omstandigheden een organisatie niet kunnen laten doorgaan, dan zoeken we een alternatieve datum. Dit gaan we uiteraard tijdig aankondigen.
Zoals ieder jaar gaan we ook met de club naar organisaties van bevriende clubs. Voor deze ritten worden jullie ruim op voorhand op de hoogte gebracht via een mailing.

Dit jaar proberen we ook iets nieuws, met name een Vespazoektocht. Dit wordt iets die een paar maanden zal beschikbaar zijn. We hopen te kunnen starten begin april 2021.

Meer hierover de komende weken in een aparte mailing.

Het bestuur nodigt jullie alvast uit op onze seizoensstart op zaterdag 20 maart 2021. Uiteraard indien we dit kunnen/mogen organiseren.
Maar we hebben al een reservedatum gepland mocht de toestand nog niet direct geschikt zijn. Een aparte mailing volgt binnenkort.

Het bestuur volgt de toestand op de voet op die gecommuniceerd worden door het Overlegcomité. We houden jullie dan ook op de hoogte over de richtlijnen betreffende het Vesparijden.

Laat ons hopen dat het weer snel wat beter wordt (lees warmer) zodat we toch een ritje kunnen doen. Op heden kan dit slechts met 4 personen maar het is beter dat dan niks.

De VCR-kalender 2021 vind je hier.

Update Covid-19 08/06/2020

Beste leden,

Na een maand mei vol van onduidelijke richtlijnen wat betreft ons Vesparijden, is er nu wel degelijk enige duidelijkheid gekomen.

Het was voor het bestuur dan ook vrij moeilijk om de correcte info te bezorgen. Het bestuur was dan ook van mening om liever geen info te verstrekken dan foutieve of verwarrende.

Er mag dus in groep gereden worden, met maximum 20 Vespa’s waaronder 1 wegkapitein. Mogelijks kan het aantal later nog bijgesteld worden.
Laat het voor iedereen duidelijk zijn dat de wegkapitein als verantwoordelijke wordt aangesteld. Hij/zij moet er op toezien dat de richtlijnen/maatregelen moeten worden nageleefd.

De bestuursleden hebben reeds de nieuwe situatie onder de loep genomen. Omdat de horecazaken terug open gaan zijn vanaf maandag 08 juni, verandert dit ook voor de Vesparitten.

Ons eerste initiatief zijn onze woensdagavondritjes. Deze gaan opnieuw van start en zullen via onze besloten Facebookpagina aangekondigd worden.
Een laatste update wordt om 18.00u geplaatst. Het spreekt voor zich dat het weer hier een grote rol in speelt.

Dit betekent dat in principe iedere woensdagavond een ritje kan doorgaan. Bij een opkomst van meer dan 20 personen, zal er in twee groepen gereden worden.
Beide groepen rijden hetzelfde traject maar dit met een tijdsverschil van 5 minuten.

OPGELET !!! De aanwezige Vesparijders MOETEN lid zijn van Vespaclub Roeselare. Dit is een maatregel die opgelegd is door de Nationale Veiligheidsraad.

Verder zal het bestuur zich heel binnenkort beraden wat we als club kunnen organiseren in de komende maanden. Dat het niet zal en kan zijn zoals vroeger is allicht gekend.

Tot eind augustus zal er geen enkele officiële Vesparit doorgaan, zowel niet van Vespaclub Roeselare als andere Vespaclubs. We kiezen dan vooral voor de “pop-up” ritten die zullen doorgaan bij mooi weer.

Het bestuur zal zich nu informeren wat we kunnen en mogen doen.

We mogen reeds veel in vergelijking met de beginsituatie in maart maar de regel van social distancing – een 1,5 m afstand – blijft van toepassing !!!
We vragen dan ook dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt.

Update CoviD-19 04/05/2020

Beste Vespavrienden,

We zijn blij dat we nu eens kunnen berichten met positief nieuws. Via meerdere mediakanalen werd aangekondigd dat recreatief motorrijden terug wordt toegelaten. Zoals u hieronder kan lezen, mogen we weer met onze Vespa rijden. Weliswaar met enkele beperkingen maar het is een begin.

Vanaf maandag 04 mei 2020 kunnen we weer de baan op !!!

Het grote clubgevoel is er nog niet bij maar met 3 Vespa’s is toch ook wel een klein groepje. Geniet van de kilometers en hou het vooral veilig !!!

En hou u zeker aan de opgelegde regels. Het zou zonde zijn moesten we onze Vespa opnieuw in de garage moeten laten staan.
Het bericht is geldig tot herroeping van bepaalde aspecten en onder voorbehoud van andere beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad die zouden genomen worden bij wijzigende omstandigheden (zowel positief als negatief). 

Deze passage staat te lezen op de website van Minister Pieter De Crem, Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Buitenlandse handel.
Vanaf 4 mei 2020 zal het ook toegelaten zijn om de motor te gebruiken voor een buitensportactiviteit. Dit betreft dan echter wel een rondrit die thuis start en eindigt zonder onderweg een bezoek te brengen aan bezienswaardigheden of zogenaamde ‘hotspots’. Evenmin mag deze activiteit uitgevoerd worden met meer dan 3 motoren samen. Ik (Minister De Crem) roep alle rijders uiteraard op om ten alle tijden de veiligheidsregels en verkeerswetgeving nauwgezet te respecteren om zodoende ook een extra druk op onze hulpdiensten te vermijden.

Bronnen:
crisiscentrum.be (p.23)
pieterdecrem.be
moto.be
motoren-toerisme.be

Update CoviD19

Zoals eerder afgesproken houden wij jullie op de hoogte over de toestand voor de komende maanden.

Waarschijnlijk hebben jullie de aangekondigde nieuwe maatregelen gehoord of gelezen van de Nationale Veiligheidsraad. De toestand wordt maar mondjesmaat wat losser voor de vrijetijdsbesteding.
Wat het Vesparijden betreft, vertoeven we nog altijd in het ongewisse. Meer nog, zelfs al mogen we een ritje doen, het zal zeker niet in groep kunnen gebeuren. En al mogen we rijden dan nog kunnen we niet even stoppen voor een koffie of iets fris. De herneming van de horeca zal ten vroegste op 08 juni 2020 zijn en dan moet alles nog volgens plan verlopen.

Het bestuur heeft dan ook besloten om alle geplande VCR-organisaties tot eind augustus 2020 te annuleren.
Dit betekent dat we, met spijt in het hart, de Roeselrit op zondag 05 juli 2020 ook niet zullen organiseren. Het is nog helemaal niet zeker dat we iets kunnen organiseren, laat staan de manier waarop.
Daarom denken we dat het beter is om onze reeds geleverde inspanningen te sparen voor de organisatie in 2021.


Maar …. van zodra we groen licht krijgen, is het de bedoeling om Vesparitjes te organiseren. Dit kan zowel tijdens de week als in het weekend zijn.
We spreken dan van “pop-up” ritjes. Dit zal zowel via mail als Facebook gecommuniceerd worden. Laat ons hopen dat we dit snel kunnen doen!

Een volgende nieuwe berichtgeving voorzien we ergens rond 18 mei 2020.

Hou de moed erin en blijf vooral gezond!

Het VCR-Team.

Algemene annulatie Vespaclub Belgium

Beste leden,

De gevolgen door het Coronavirus zijn ook te voelen bij de Vespafederatie. Vespa Club Belgium heeft besloten om ALLE organisaties, die op de Belgische kalenders staan, te annuleren tot en met 30 juni 2020.

Dit betekent dat ook onze Classicrit van zondag 21 juni 2020 geannuleerd wordt. Voorlopig blijven de organisaties vanaf juli 2020 buiten schot. Zo kan onze Roeselrit van zondag 05 juli 2020 de eerste nationale rit worden. We gaan nog niet ver vooruit lopen maar we blijven hopen.

Wat onze eigen VCR-organisaties betreft, kunnen we het volgende mededelen.
Na overleg met de betrokken leden, wordt onze eerste cateringsrit, voorzien op zondag 17 mei 2020, verplaatst naar zondag 06 september 2020.
De andere organisaties blijven op de VCR-kalender staan maar wel onder voorbehoud.
We volgen uiteraard verder de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en gaan de te nemen instructies dan ook nauwgezet toepassen.

Onze gezondheid is het allerbelangrijkste!

Het VCR bestuur.

Update Covid-19 maatregelen

Beste clubleden,

het Coronavirus is alomtegenwoordig. We hopen in eerste instantie dat jullie allemaal in goede gezondheid verkeren.
Zoals jullie wellicht al gehoord hebben, verlengt de Nationale Veiligheidsraad de huidige maatregelen tot 19 april 2020.

Dit betekent dat onze openingsrit, voorzien op zondag 19 april 2020, NIET doorgaat! De eerstvolgende organisatie is voorzien op zondag 17 mei 2020, onze eerste cateringsrit.

We zijn er ons van bewust dat het gewone leven zich maar langzaam zal hernemen. Daarom moeten we rekening houden dat sommige van onze organisaties niet zullen kunnen doorgaan.

Samen met de leden die de eerste cateringrit organiseren, gaan we overleggen of dit niet kan (moet) verplaatst worden.

We houden jullie op de hoogte en gaan opnieuw informeren over 3 weken.

Groeten

Het VCR bestuur

Motor(Vespa)-rijden in tijden van Corona

(zie onderstaand artikel van motornieuws.be)

Onze overheid roept verregaande maatregelen in het leven om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wij kregen op de redactie regelmatig de vraag of men nog op de motor mag kruipen ter ontspanning. Voor alle duidelijkheid: dat mag helaas niet meer. Ons motorhart bloedt – zeker met de eerste zonnestralen de laatste dagen en komend weekend – maar we scharen ons achter deze beslissing en roepen iedereen op om hetzelfde te doen.

Njet

De maatregelen even heel bondig samengevat: de cafés zijn dicht en je mag enkel je huis uit voor essentiële verplaatsingen naar de supermarkt of naar het werk of voor recreatieve lichaamsbeweging. Dat laatste was nogal dubbelop omdat wij motorrijden wel degelijk klasseren onder recreatieve lichaamsbeweging. De Vlaamse Motorrijders Bond van België nam daarom contact op met het Ministerie van Volksgezondheid en hun antwoord schept duidelijkheid: recreatieve verplaatsingen met de motor zijn verboden.

Het algemene principe is om het aantal verplaatsingen zoveel mogelijk te beperken. Weersta dus de drang om aankomend weekend naar de Ardennen af te zakken – Vlamingen die er niets te zoeken hebben kunnen zich aan boetes verwachten. Je mag je motor nog wel gebruiken uiteraard, bijvoorbeeld om naar het werk te rijden of om boodschappen te gaan doen. Op de motor zit je nochtans alleen, je draagt een helm, vaak een Buff of sjaal en alles gebeurt in open lucht. Eigenlijk is er dus letterlijk geen vuiltje aan de lucht. Maar dura lex sed lex. Niet rijden dus.

Het zijn vreemde tijden. Maar laat ons allemaal samenwerken om het virus zo snel mogelijk de deur te wijzen. Op die zijn we helemaal klaar om deze zomer kilometers te vreten.

bron: www.motornieuws.be

https://www.motornieuws.be/be/nieuws/motorrijden-in-coronatijden-mag-dat-6197

UPDATE – Vespa Café

Beste leden,

Wegens de beslissing van de federale regering om cafés en restaurants te sluiten tot 03 april 2020,

moeten wij u melden dat onze Vespacafé op zondag 15 maart NIET doorgaat.

Onze eerste aktiviteit is de openingsrit op zondag 19 april 2020. Laat ons hopen dat dit wel kan doorgaan.
Meer hierover in een volgende Nieuwsbrief.

Openingsrit

Onder voorbehoud van de beslissing van de FOD volksgezondheid ivm Covid-19.

Als openingsrit rijden we de Toeroet route in, een ritje van 42 km, ontworpen door VCR ism vrijetijdshuis Torhout (Toeristische dienst). Samenkomst aan Xclusive Bike en korte rondleiding in de vernieuwde winkel, gevolgd door het toerke.