VCR Goes Classic 2020 – betalingsgegevens


Bedankt voor uw inschrijving! Namens Vespaclub Roeselare hopen wij U een mooie dag te bezorgen.
Merci pour votre inscription! Au nom de vespaclub Roeselare nous espérons vous donner une belle journée.

Voor de verdere afhandeling van uw inschrijving vragen wij U om het juiste bedrag (35€ per deelnemer) over te schrijven op:
Pour le traitement ultérieur de votre inscription, nous vous demandons de transférer le montant correct (€35 par participant) à:

Rekeningnr: BE14 3631 3260 3383

met als vermelding: naam deelnemer(s) + Classis 2020
Avec l’indication: nom (s) du participant(s) + Classic 2020

Alvast bedankt en tot 21 juni!
Merci et jusqu’au 21 juin!